The Federalist Society

Kelo v. City of New London

Harvard Student Chapter


Alex Kozinski

Start : Wednesday, November 28, 2012

End   : Wednesday, November 28, 2012


Add To Your Calendar

  


Speaker:

  • Judge Alex Kozinski, U.S. Court of Appeals, 9th CircuitThe Federalist Society